Barion Pixel

A következő sütik (cookie-k) használata lehetséges a Magyar Takarmány Kft. oldalain:

Szükséges cookie-k:

 - működési/funkcionális sütik: ezek a sütik segítenek a szükséges tartalom betöltésében

 - elengedhetetlenül szükséges sütik: ezek a sütik szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz

 - teljesítmény sütik: ezekkel a sütikkel időt spórolhat, hiszen növelik az oldal betöltési sebességét

Marketing cookie-k:

 - Ajánlat sütik: ezek a sütik teszik lehetővé az akciós ajánlatok megjelenítését, az Ön igényeihez igazított tartalommal

Harmadik fél cookie-k:

 - a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik felek által kezelt eszközök is alkalmazásra kerülnek (pl. Facebook, Youtube és egyéb plug-inok). Ezekkel a sütikkel lehetősége nyílik tartalmat megosztani a közösségi hálón, illetve extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásokról.

Tekintve, hogy a Magyar Takarmány Kft. (illetve tárhely és/vagy tartalom szolgáltatója) nem tudja harmadik fél által elhelyezett sütiket sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott sütikről az adott szolgáltatás oldalán kaphat felvilágosítást.

A Magyar Takarmány Kft. honlapja által létrehozott sütik:

 __mid: Általános azonosítás böngészőnként. Egy egyedi azonosító, ami arra használatos, hogy azonosítsa a felhasználót és biztosítsa a megfelelő működést. Szükséges a kosár funkció működéséhez. (Érvényességi idő: 2 év)

 __acceptedcookie: A süti feltételek elfogadását jegyző süti. Ez tárolja, hogy a felhasználó elfogadta a feltételeket. (Érvényességi idő: 1 év)

 geo_lastrefresh: az üzlethez helymeghatározás utolsó frissítés ideje. (Érvényességi idő: 1 év)

 geo_latlng: A geolocation által meghatározott, előre engedélyezett helymeghatározás által biztosított GPS koordináták, amik az üzlet, illetve a Magyar Takarmány Kft. egyéb fizikai megjelenési helyeihez használatosak. A legközelebbi üzlet felajánlásához szükséges. (Érvényességi idő: 1 év)

 popupHostSessionID: Belső pop-up (felugró ablak) reklám szoftverhez szükséges egyedi azonosító, mely segít abban, hogy az egyes látogatóknak megfelelően működjön. Személyes adatokkal nem összeköthető. (Érvényességi idő: 1 hónap)

Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

I.                    Adatkezelő:

 

Magyar Takarmány Kft.               Magyar Takarmány Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)

Székhely:                                        7761 Kozármisleny, Pusztarét utca 7.

Telefon:                                           +36 30 8161 454

E-mail:                                             iroda@magtarhaz.hu

Honlap:                                           https://magtarhaz.hu

Adószám:                                        25481479-2-02

Közösségi adószám:                HU25481479

Cégjegyzék szám:                           02-09-082032

Európai Egyedi Azonosító:       HUOCCSZ.02-09-082032

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma:     NAIH-129680

 

A székhely szerinti illetékes vitarendezési testület: Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.)

 

A Magyar Takarmány Kft. számára fontos vásárlói adatainak védelme, ezért azokat bizalmasan kezeli.

Ön jogosult tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálat elérhetőségein adatai kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását, törlését.

Jelen dokumentum tájékoztatást nyújt Önnek az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) által a személyes adatok kezelésével összefüggésben lefektetett előírásokról, az Ön jogairól és a Magyar Takarmány Kft. általi adatkezelési gyakorlatról.

 

A Magyar Takarmány Kft. adatkezelésével kapcsolatos további részleteket a

https://magtarhaz.hu/reszletes-adatkezelesi-tajekoztato-79 oldalon talál.

 

II.                 Értékesítés, regisztráció

 

A Magyar Takarmány Kft. a hagyományos, illetve WEB-Shop-on keresztül történő értékesítés során rögzített, illetve a regisztráció bármely formája során megadott személyes adatokat (online esetben az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadását követően) az Ön által adott felhatalmazás keretein belül dolgozza fel, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

 

 

III.               Vevő kezelés, elemzés, marketing, piackutatás és közvélemény kutatás

A megrendelőn, a WEB Shop felületen és/vagy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatai a Magyar Takarmány Kft. belső Információbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata által előírtak alapján tárolásra és feldolgozásra kerülnek, amelyek bázisát képezik az ügyfél- illetve partneri kapcsolat fenntartásának, továbbá az elemzéseknek, a hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatásnak és a jövőbeli üzleti tranzakcióknak.

Az adatfeldolgozás az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Magyar Takarmány Kft. arra törekszik, hogy az Ön előzetes hozzájárulása alapján tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot. Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.

A Magyar Takarmány Kft. a piaci trendek és felhasználói igények mélyebb megismerése céljából időnként piackutatást és közvélemény kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) is végez, de természetesen kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornákon keresztül.

Az eltárolt adatok szükséges esetben nyilvános forrásokból (pl. telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok) származó infor-mációkkal kerülnek kibővítésre annak érekében, hogy a Magyar Takarmány Kft. folyamatosan emelni tudja szolgálta-tásainak színvonalát, javítsa az ügyfélkapcsolatokat és személyre szabott ajánlatokat tudjon nyújtani vásárlóinak és ügyfeleinek.

Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

 

IV.               Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Magyar Takarmány Kft. a II. és III. pontokban jelzett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat vesz igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10.§-a alapján. (pl. marketing szolgáltató(k), nyomdai szolgáltató(k), stb.) Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik félnek a Magyar Takarmány Kft. kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon ad át.

 

 

V.                 Kötelező, illetve önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy Ön a Magyar Takarmány Kft-vel vásárlási megállapodást köthessen, regisztrációja feldolgozásra kerülhessen és a fent említett ügyfélkapcsolat ápolás, elemzések, tájékoztatások és a jövőbeli üzleti tranzakciók megvalósulhassanak: az ügyfél neve, megszólítása, címe (kiszállítási cím), vezetékes és/vagy mobil telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma (opcionális).

A regisztráció során közölt adatok megadása minden esetben önkéntes.

Személyes adatait a Magyar Takarmány Kft. csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tárolja, kivéve a törvényi kötelezettség folytán megőrzendő adatok/dokumentumok (pl. a szigorú számadású bizonylatok). A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

 

 

VI.               Jogorvoslat

A Magyar Takarmány Kft. a személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) előírásainak betartásával kezeli.

Az alábbi jogainak gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet a publikus kapcsolattartási módokon:

• Hozzáférési jog (GDPR 15.cikk, Info tv. 15.§): joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni.

• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk, Info tv. 17.§): joga van kérni a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy befejezetlen adatainak kijavítását.

• Törléshez való jog (GDPR 17.cikk, Info tv. 17.§ (2) bek.): joga van személyes adatainak törlését kérni és ahhoz is, hogy amennyiben a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, a törlés iránti kérelme más adatkezelők felé is továbbításra kerüljön.

• Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk): joga van kérni az adatkezelés korlátozását

• Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk): joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére

• Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk, Info tv. 21.§): joga van az adatkezelés ellen tiltakozni

• Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7.cikk (3) bek.): joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulását bármikor visszavonni (A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.)

• Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

 

Amennyiben a jogszabályi változások miatt szükségessé válik jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása, a Magyar Takarmány Kft. tájékoztatja Önt a releváns változásokról, valamint új hozzájárulást kér abban az esetben, ha a változtatások befolyásolják a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozást.

 

 

A Magyar Takarmány Kft. adatkezelésével kapcsolatos további részleteket a

https://magtarhaz.hu/reszletes-adatkezelesi-tajekoztato-79 oldalon talál.

 

Adatkezelési tájékoztató

Verzió: v.2.0

Érvényes: 2021.01.20-tól

Az oldal tetejére